Ansöka om bidrag för enskilda kulturprojekt

LÄS MER

Är du en enskild aktör inom kultursektorn eller är ni en kulturförening? Då kan du söka bidrag för verksamheten eller ett kulturprojekt.

Årsbidrag

Årsbidrag kan sökas av ideella kulturföreningar i Kungsbacka. Ansökan om årligt verksamhetsbidrag för nästkommande år ska lämnas in till nämnden för Kultur & Fritid senast 15 september. 

Du kan söka för kostnader som har direkt koppling till föreningens egen kulturverksamhet som teknikkostnader, lokalkostnader vid offentliga arrangemang, marknadsföring vid offentliga arrangemang och arvoden till föreläsare och artister.

Villkor

 • Föreningar som bedriver ideell och icke vinstdrivande kulturell verksamhet i Kungsbacka kommun.
 • Föreningar som är demokratiska och öppna för alla.
 • Föreningar som har stadgar, styrelse och årsmöte.
 • Föreningar som huvudsakligen består av personer som bor i Kungsbacka.
 • Föreningar vars medlemmar betalar en fastställd medlemsavgift.
 • Föreningar som följer god ekonomisk redovisningssed.
 • Föreningar vars arrangemang är offentliga och drogfria.

Kan inte få bidrag

Bidrag ges inte till politiska partier, religiösa samfund eller till kommunal, regional eller statlig verksamhet.

Kulturprojekt

Föreningar, nätverk, grupper och enskilda personer kan söka bidrag för kulturprojekt. Ansökan görs löpande under året.

Projektet ska förankras hos förvaltningen för Kultur & Fritid och ansökan ska göras senast tre veckor före projektstart.

Du kan söka för kostnader som har direkt koppling till kulturprojektets genomförande som teknikkostnader, lokalkostnader, marknadsföring och arvode till föreläsare och artister.

Villkor

 • Avser ideella och icke vinstdrivande kulturprojekt.
 • Projektet sker i Kungsbacka kommun.
 • Projektet drivs huvudsakligen av boende i Kungsbacka.
 • Projektet är demokratiskt och icke diskriminerande.
 • Projektet framförs offentligt.
 • Projektet och inramningen är drogfri.
 • Bidrag ges inte till skolprojekt, utbildningsprogram eller forskning.
 • Bidrag ges inte till politiska partier eller religiösa samfund.
 • Bidrag ges inte till kommunal, regional eller statlig verksamhet.

Detta kan du inte få bidrag för

Underlaget för ansökan får inte innehålla kostnader som inte har en direkt koppling till kulturprojektets genomförande eller kostnader som frångår principen om att projektet ska vara ideellt. Exempel på kostnader som inte godkänns är reseersättning och arvode till arrangörer och avlönade arrangörer.

Ungas kulturprojekt

Sök bidrag för ungas kulturprojekt

Ungas kulturprojekt är ett stöd som ges till kulturprojekt som drivs av unga och riktar sig till ungdomar i åldern 13-25 år.

Mer om ungas kulturprojekt

Tänk på detta innan du startar e-tjänsten

 • Läs informationen om våra bidrag och om villkoren för bidrag på kungsbacka.se.
 • Du kan inte spara e-tjänsten och fortsätta fylla i den vid ett senare tillfälle, utan du måste fullfölja hela e-tjänsten vid ett och samma tillfälle.

För att genomföra e-tjänsten behöver du uppge följande:

 • En kort beskrivning av projektet, max 1200 tecken. Om beskrivningen inte får plats, kan du bifoga beskrivningen som en fil till ansökan.
 • En utförlig projektbudget ska bifogas som en fil till ansökan.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten