Anmäla värmepump

LÄS MER

En värmepump är ett sätt att utnyttja den energi som finns lagrad i naturen omkring oss i luften eller i marken. Ta kontakt med energirådgivaren så kan du få reda vad som är bäst just för dig.

Värmepumpar innehåller kemikalier som kan påverka miljön. Därför måste du anmäla att du installerar en värmepump som tar tillvara på värme från berg, jord, grund- och ytvatten.

Så anmäler du

Du behöver lämna in din anmälan minst sex veckor innan beräknad arbetsstart. Tänk på att det är bra om du stämmer av med dina grannar innan du gör din anmälan.

Det här behöver du veta om du ska installera bergvärme

Det här behöver du veta om du ska installera jordvärme

Så fungerar värmepumpen

En värmepump fungerar genom att ett cirkulerande köldmedium förångas vid lågt tryck, och då tar det upp värmen från till exempel luft eller berg. Sedan utsätts köldmediet för högt tryck, och värmen avges igen till husets radiatorsystem som kan vara vatten- eller luftbaserat. Värmepumpen kan även användas till att värma varmvatten.

För varje kWh el som värmepumpen behöver för att arbeta får man ut cirka 2-4 kWh, tack vare den lagrade energi som finns i berget, jorden, vattnet eller luften.
En värmepump dimensioneras vanligtvis för att täcka 50-70 procent av husets toppeffekt, det vill säga värmeförbrukningen under årets kallaste dag. Vid denna dimensionering klarar värmepumpen i regel att värma huset under 85-90 procent av alla dagar under ett normalt år.

 

Tänk på detta innan du startar e-tjänsten

  • Läs informationen om värmepumpar på kungsbacka.se.
  • Du måste ha din e-legitimation tillgänglig för att skriva under anmälan.
  • Du måste bifoga alternativt skicka in en karta i lämplig skala, helst skala 1:500. Vad situationsplanen ska innehålla kan du läsa på kungsbacka.se.
  • I vissa fall behöver du bifoga eller skicka in ett grannyttrande. På kungsbacka.se kan du läsa om när det behövs och där hittar du blankett och e-tjänst.
  • Om du har en oljecistern som du ska sluta använda måste du anmäla detta till Miljö & Hälsoskydd. Du hittar en e-tjänst och blankett för detta på kungsbacka.se.
  • Du kan inte spara e-tjänsten och fortsätta fylla i den vid ett senare tillfälle, utan du måste fullfölja hela e-tjänsten vid ett och samma tillfälle.

Frågor om e-tjänsten

Kungsbacka direkt
info@kungsbacka.se
0300-834000
www.kungsbacka.se