Yttra sig som granne vid borrning av bergvärme

LÄS MER

Värmepumpar innehåller kemikalier som kan påverka miljön. Därför måste installation av en värmepump som tar tillvara på värme från berg, jord, grund- och ytvatten anmälas.

Din granne planerar att placera sitt borrhål mindre än 10 m från er tomtgräns, vilket kan påverka dina egna framtida möjligheter att borra på din tomt. Även du som har ett befintligt hål ska yttra dig. När man installerat en värmepump kommer marken gradvis att kylas ner runt varje borrhål. Därför rekommenderas ett avstånd på cirka 15-20 m mellan två eller flera separata borrhål för att värmepumparna ska uppnå god effekt. Miljö- och stadsbyggnadskontoret bedömer lämpligheten av borrhålets lokalisering i varje enskilt fall.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • Fastighetsbeteckning på grannes fastighet
  • Fastighetsbeteckning på din fastighet