Ansöka om arrangemangsbidrag

LÄS MER

Villkor

Arrangemanget ska ha ett stort PR-värde för Kungsbacka kommun och/eller vara av stort intresse för Kungsbackas invånare. Arrangemanget ska äga rum i Kungsbacka kommun.

Bidrag

Bidragets nivå regleras utifrån vilken status arrangemanget har.

Internationell status

Gäller VM, EM och NM
20 000 kronor 

Nationell status

Gäller SM
15 000 kronor

Övrig status

Gäller turnering av nationellt intresse
10 000 kronor 

Ansökan

  • Bidrag ska sökas innan arrangemanget äger rum.
  • En ekonomisk kalkyl och information om vilka övriga bidrag som har sökts eller betalats ut för arrangemanget ska skrivas in i ansökan.
  • Vid information och marknadsföring av arrangemanget ska det framgå att Kungsbacka kommun står som medarrangör eller bidragsgivare.
  • Kultur & Fritid kontrollerar att arrangemanget har genomförts. Därefter betalas bidraget ut.
  • Förvaltningschefen beslutar om bidraget. Ansökningar behandlas i den ordning de kommer in till förvaltningen.

Tänk på detta innan du startar e-tjänsten

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten