Ansöka om modersmålsundervisning i gymnasiet

LÄS MER

Flerspråkigt lärande

lever som har ett annat modersmål än svenska hemma, är adopterat, eller tillhör något av minoritetsspråken, kan ha rätt till undervisning i sitt modersmål.

Modersmålsstöd för förskoleklasselever

Stödet är förlagt till grupperna i modersmålsundervisning vilket innebär att undervisningen sker efter skoltid och kan också vara förlagd på annan skola. Skolan ansöker i samråd med vårdnadshavare.

Elever i grundskola och gymnasium 

Elever i grundskola och gymnasium kan få undervisning i modersmål som ämne. 

Viktig insats för en god språkutveckling

Genom undervisning i ämnet modersmål ska eleven ges förutsättning att utveckla sin förmåga att formulera sig i tal och skrift. Kunskaper i modersmålet underlättar den svenska språkutvecklingen. Ord och begrepp som eleven kan på sitt modersmål är lättare att överföra till svenska.

Modersmålsundervisningen ger även eleven möjlighet att reflektera över traditioner, kultur och samhälle i det område där modersmålet talas, och jämföra det med svenska förhållanden.

Läs mer om modersmålsundervisning

Frågor och svar

Här har vi samlat frågor och svar om modersmålsundervisning:

Frågor och svar om modersmålsundervisning och studiehandledning

Mer information

Kontakta i första hand personalen på skolan om du vill ha mer information om undervisning i modersmål. 

Frågor om e-tjänsten

Kungsbacka direkt
info@kungsbacka.se
0300-83 40 00
www.kungsbacka.se