Ansöka om korttidstillsyn

LÄS MER

Så ansöker du 

Du ansöker genom att ringa eller skriva till en av våra socialsekreterare. Ungdomar över 15 år kan göra ansökan själva. När du ansökt gör socialsekreteraren en bedömning utifrån barnets eller ungdomens behov och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Vi beräknar att du får svar på din ansökan inom tre månader efter att du ansökt.  

Om du väljer att komma in med din ansökan skriftligt skickar du den till:
Socialsekreterare
Nämnden för Individ & Familjeomsorg
Box 104 09, 434 24 Kungsbacka

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten