Ansöka om bidrag för simundervisning

LÄS MER

Simskolebidrag

Ansökan om simskolebidrag ska göras på särskild blankett senast två månader efter avslutad aktivitet.

Syfte att stödja simundervisning utomhus

Bidragets syfte är att göra det möjligt för föreningar att anordna grundläggande simundervisning utomhus, upp till och med bronsmärket.

Villkor

Eleverna ska vara mantalsskrivna i kommunen och vara i åldern 6-15 år. Minst tio timmar per elev. Föreningar som inte är registrerade som bidragsberättigad förening måste lämna in protokoll där det framgår att föreningen beslutat att bedriva simskoleverksamhet.

Bidrag

400 kronor per elev.

Frågor om e-tjänsten

Kungsbacka Direkt
info@kungsbacka.se
+46300834000
www.kungsbacka.se