Välja utförare av hemtjänst

LÄS MER

Kommunen erbjuder kundval inom hemtjänsten. Det innebär att du som har hemtjänst själv får välja om du vill anlita den kommunala hemtjänsten eller ett privat företag som godkänts av politikerna. Lagen om valfrihet, LOV, ligger till grund för kundval. De utförare som du får välja mellan har godkänts av kommunen och uppfyller de krav som politikerna ställer. De företag som vill utföra hemtjänst ska uppfylla ett antal kriterier inom till exempel kvalitet, utbildningsnivå, samarbete mellan utförare och myndighet och tillgänglighet. Samma kriterier gäller för den kommunala hemtjänsten.

Om du vill ha mera information om kundvalet kan du kontakta din biståndshandläggare.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten