Ansöka om arrangemang i idrottslokal

LÄS MER

Här hittar du information om bokning av kommunala idrottsanläggningar och planer. Prislista finns längst ner på sidan. Det finns fler anläggningar som drivs av föreningar eller i privat regi.

Dags att ansöka om tider för säsongen 2021-2022

Ansök senast den 1 mars om du vill göra en säsongsbokning i våra idrottslokaler och områdeslokaler. Klicka på länken längst upp på sidan och fyll i formuläret. Säsongsperioden är 1 september - 30 april. Vid fördelning av tider i våra idrottsanläggningar har vi följande prioritering: 

  1. Bidragsberättigade barn- och ungdomsföreningar
  2. Motionsgrupper
  3. Privatpersoner

Önskemål om sommartider

Under perioden 1 maj-31 augusti kan man hyra tider i några av våra idrottsanläggningar. Ansök senast 1 mars då vi fördelar tiderna. Mejla önskemål om sommartider i idrottsanläggningar till kulturochfritid.foreningsservice@kungsbacka.se

Ansök om tider för arrangemang senast 1 mars

Föreningar får ansöka om maximalt två arrangemang per termin, ansökan ska lämnas in senast 1 mars inför nästa säsong. Ansökan ska inte avse ordinarie verksamhet som seriespel/matcher eller dylikt. 

Vi förbehåller oss rätten att förlägga arrangemangen i de lokaler som anses mest lämpade. Detta för att undvika tidsödande och kostsamma transporter av material med mera samt att alltför många arrangemang ska drabba en enskild anläggning. När vi fördelat arrangemangen i hallarna, skickar vi ut ett kontrakt/bokningsbesked till föreningen.

Föreningen ska kontakta föreningsservice senast en månad innan arrangemanget för en avstämning.

Boka enstaka tider i idrottsanläggningar

Gör en bokningsförfrågan på enstaka tider i webb-bokningen eller kontakta Föreningsservice.

Driftinformation för webb-bokningen

Om du har problem inne i webb-bokningen, tryck ctrl och F5.

Tänk på detta innan du startar e-tjänsten:

  • Ansök om tider för arrangemang senast 1 mars varje år.
  • Föreningar får ansöka om maximalt två arrangemang per termin. Ansökan ska inte avse ordinarie verksamhet som seriespel/matcher eller dylikt. 
  • Du kan inte spara e-tjänsten och fortsätta fylla i den vid ett senare tillfälle, utan du måste fullfölja hela e-tjänsten vid ett och samma tillfälle.

Frågor om e-tjänsten

Kungsbacka direkt
info@kungsbacka.se
0300-83 40 00
www.kungsbacka.se

Personuppgiftsansvarig

Nämnden för Kultur & Fritid
kulturochfritid@kungsbacka.se