Ansöka om registrering av nystartad förening

LÄS MER

Bli bidragsberättigad

Nämnden för Kultur & Fritid stödjer föreningslivet genom bidrag, hjälp med lokaler, nyetablering samt rekrytering och utbildning av ledare.

Registrerad och godkänd för att få bidrag

För att få bidrag ska föreningen först vara registrerad och godkänd som bidragsberättigad av nämnden för Kultur & Fritid.

Läs mer om hur föreningen blir bidragsberättigad via länkarna i vänstermenyn.

Frågor om e-tjänsten

Kungsbacka direkt
info@kungsbacka.se
0300-83 40 00
www.kungsbacka.se