Redovisa antal medlemmar i handikappförening

LÄS MER

Medlemsbidraget söker inte föreningen själv utan Föreningsservice hämtar antalet aktiva medlemmar från Aktivitetskort på nätet.

Villkor

Bidraget beräknas på ett aktivt medlemskap. Det innebär att varje medlem ska delta i minst tio sammankomster per år. Bidraget betalas ut för antal aktiva medlemmar i åldrarna 7-20 år. Deltagare i tillfälliga verksamheter som lov- och simskoleverksamhet får inte räknas som aktiva medlemmar.

Bidrag

Medlemsbidraget är 100 kronor per aktiv medlem och år. Ett högre bidrag kan betalas ut om föreningen har en alkohol- och drogpolicy, eller om man väljer att idrotts- och hälsocertifiera sin förening.

Alkohol- och drogpolicy

De föreningar som redovisar en alkohol- och drogpolicy med en handlingsplan får 10 kronor i extra medlemsbidrag per aktiv medlem 7-20 år.

Förändrade villkor för extra bidrag

Tidigare har föreningar som utöver sin drogpolicy även redovisat ett aktivt alkohol- och drogförebyggande arbete fått ytterligare 10 kronor i medlemsbidrag per aktiv medlem 7-20 år.

Detta beslutade nämnden för Kultur & Fritid att ta bort från och med 2012. Motivet till förändringen är bland annat att villkoren blir tydligare för föreningarna samt att föreningarna har möjlighet att fördjupa sitt alkohol- och drogförebyggande arbete genom att idrotts- och hälsocertifiera föreningen.

Idrotts- och hälsocertifiering

Genom att välja att idrotts- och hälsocertifiera sin förening får föreningen 50 kronor i extra bidrag och det alkohol- och drogförebyggande arbetet finns med som en del i hälsocertifieringen.

De 10 kronorna föreningen fått i extra bidrag för sin alkohol- och drogpolicy ingår då i de 50 kronorna eftersom alkohol- och drogpolicyn blir en del av idrotts- och hälsocertifieringen. 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten