Redovisa lotteri

LÄS MER

Den 1 januari 2019 införde Sverige en ny spelreglering och en ny Spellag. Ideella föreningar som är öppna för allmänheten får efter registrering hos kommunen anordna lotterier under en femårsperiod. Föreningen utser en lotteriföreståndare som ska godkännas av kommunen.  För varje femårsregistrering utser kommunen en lotterikontrollant. Kontrollanterna är speciellt anlitade personer som är utbildade. Deras enda ersättning är kontrollantarvodet från lotteriet.

Kontrollanten ska alltid godkänna varje lotteri innan föreningen köper in lotter och vinster. Kontrollanten ska också vara med vid dragningen och kontrollanten ska underteckna lotteriredovisningen. Föreningen betalar ett kontrollantarvode för varje lotteri på tre procent av lotteriets planerade försäljning och max 9000 kronor per lotteri.

Senast två månader efter varje lotteri avslutats ska föreningen tillsammans med kontrollanten skicka en lotteriredovisning till Kultur & Fritid.

För hantering av personuppgifter, se blanketten.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten