Dokumentera för fastighetsägare

LÄS MER
 • Blankett A1 inventering Fogmassor
 • Blankett A2 inventering Isolerrutor
 • Blankett A3 inventering Kondensatorer
 • Blankett A4 inventering Golvmassor
 • Blankett B Sammanställning - inventerad PCB
 • Blankett saneringsanmälan PCB
 • Blankett C1, Fogmassor dokumentation av genomförd sanering
 • Blankett C2, Isolerrutor dokumentation av genomförd sanering
 • Blankett C3, Kondensatorer dokumentation av genomförd sanering
 • Blankett C4, Golvmassor - dokumentation av genomförd sanering
 • Blankett D, Sammanstallning - sanerad PCB

Frågor om e-tjänsten

Kungsbacka direkt
info@kungsbacka.se
0300-83 40 00
www.kungsbacka.se