Ansöka om startbidrag för barn- och ungdomsföreningar

LÄS MER

Startbidrag

Ansökan görs på särskild blankett. Bidrag utbetalas efter det att ansökan lämnats in. 

Syfte att skapa nya föreningar

Syftet med bidraget är att stimulera till och underlätta bildandet av nya föreningar. Föreningen kan få 1 000 kronor när en tillfällig styrelse är bildad och föreningen har öppnat ett plus- eller bankgirokonto.

Villkor och bidrag

När föreningen blivit godkänd av nämnden för Kultur & Fritid kan föreningen få ytterligare bidrag för utrustning som är viktig för att föreningens verksamhet ska komma igång. Föreningen måste då lämna in en redovisning av de planerade utgifterna. Föreningen kan få maximalt 4 000 kronor.

För startbidraget kan föreningen köpa bollar, matchställ, datorutrustning eller annat som är viktigt för att föreningen ska komma igång.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten