Anmäla försäljning och servering av folköl

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

För att sälja eller servera folköl krävs att du lämnar in en anmälan till kommunen om försäljning och servering av folköl innan försäljningen startar.

Villkor för försäljning av folköl

  • Verksamheten ska bedrivas i en lokal som är registrerad enligt livsmedelslagen, samt att försäljning av matvaror bedrivs i lokalen.
  • Folköl får inte säljas till ungdomar under 18 år.
  • Den som bedriver detaljhandel eller servering av folköl är skyldig att utöva tillsyn över försäljningen (egentillsyn) och utarbeta ett lämpligt program för detta. I programmet ska det framgå former för identitetskontroll, vem som är ansvarig för verksamheten och hur personalen informeras om försäljningsbestämmelserna.

Egenkontrollprogram

Den som säljer folköl ska utöva egenkontroll över försäljningen och ansvara för att det finns ett egenkontrollprogram. Egenkontrollprogrammet bör du förvara på försäljningsstället så att det är lättillgängligt vid tillsynsbesök. Saknar du ett egenkontrollprogram kan du ladda ner detta via länken Blankett egenkontrollprogram för folkölsförsäljning.

Avgifter

Handläggningen av anmälan är förknippad med en avgift som är beslutad av kommunfullmäktige. En faktura kommer att skickas till dig i samband med att handläggningen avslutas. Länk till aktuella avgifter.

Hämta företagsuppgifter

I e-tjänsten kan du välja att hämta företagets uppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket, så att du slipper fylla i dem. Läs mer på sidan Så här hämtas företagsuppgifter.

 

Du behöver också registrera din livsmedelsverksamhet

Om du ska starta en ny verksamhet eller tar över en befintlig verksamhet där livsmedel säljs, till exempel en livsmedelsbutik behöver du även registrera din livsmedelsanläggning hos oss

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Firmatecknare eller motsvarande fullmakt
  • Egenkontrollprogram

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa