Ansöka om utbildningsbidrag

LÄS MER

Ansökan lämnas in via Aktivitetskort på nätet, en gång per år efter genomförd utbildning dock senast 25 februari.

Utbildningsbidraget kan endast sökas av föreningsadministratören.

Syfte att utbilda ledare och domare

Föreningen ska ha möjlighet att utbilda

 • ungdomsledare som förväntas få eller har ledaruppdrag
 • domare för ungdomsverksamheten
 • styrelseledamöter.

Villkor

 • Deltagaren ska vara minst 13 år.
 • En endagarskurs ska omfatta minst fem timmar.
 • En tvådagarskurs ska omfatta minst åtta timmar, aktiv kurstid.

Bidrag

Antal utbildningsdagar för föregående år redovisas och ersätts med maximalt 400 kronor per dag. Om föreningens kostnad understiger 400 kronor, ersätts föreningen med den faktiska kostnaden.

Maximalt bidrag per förening beräknas på antalet aktiva medlemmar i åldern 7-20 år och betalas ut med 50 kronor per medlem under förutsättning att föreningen genomfört utbildningen.

Vid färre antal aktiva medlemmar än 60, får föreningen ersättning för genomförd utbildning upp till 3 000 kronor.

Föreningen kan inte söka utbildningsbidrag för

 • träningsläger
 • yrkesutbildning
 • planeringskonferenser
 • resor och utflykter
 • utbildning i studiecirkelform
 • där annat stöd utbetalas

Tänk på detta innan du startar e-tjänsten

Frågor om e-tjänsten

Kungsbacka Direkt
info@kungsbacka.se
+46300834000
www.kungsbacka.se