Anmäla installation av hiss

LÄS MER

Du behöver göra en anmälan om du vill

  • installera en ny hiss i en byggnad
  • göra en större ändring av en befintlig hiss i en byggnad.

En väl förberedd ansökan eller anmälan gör att vi kan handlägga ditt ärende snabbare. 

Planritning

Planritningarna är till för att visa var hissen ska placeras.

  • Planritningarna ska vara i skala 1:100.
  • Det ska finnas skalangivelse och skalstock (ett måttsatt skalstreck som visar skalan) på ritningen.
  • Det ska framgå var hissen är placerad.

Förslag till kontrollplan

En kontrollplan visar vad som ska kontrolleras för att garantera installationens kvalitet. 

Exempel på kontrollplaner

Handlingar som kan behövas

Vid flera bostäder inom samma fastighet, ska en situationsplan lämnas in som redovisar vilken bostad som hissen är placerad i. 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • Planritning
  • Förslag till kontrollplan