Redovisa uppgifter om enskild avloppsanläggning

LÄS MER

Den här e-tjänsten används i de fall kommunen begär det av dig.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation