Ansöka om eget omhändertagande av slam, fekalier eller urin

LÄS MER

Det krävs dispens från Kungsbacka kommuns renhållningsföreskrifter för att själv få ta hand om avfall från slam, fekalier eller urin. Du behöver då lämna in en ansökan. Exempel på fall när du behöver ansöka om eget omhändertagande är om du har någon form av torr toalettlösning med eller utan urinseparering, ett gråvattenfilter (för bad, disk, tvätt) som kräver rengöring och skötsel där du behöver ta hand om slamresterna själv, ett minireningsverk med slamavvattning eller motsvarande där du vill eller behöver ta hand om slammet själv, en fosforfälla där du vill ta hand om den förbrukade filtermassan själv. Läs Renhållningsföreskrifterna.

När du har lämnat in din ansökan kommer du att bli kontaktad av en tilldelad handläggare i ärendet. Om det saknas uppgifter i e-tjänsten kan du behöva komplettera ansökan. Vi hör då av oss och informerar om vilka uppgifter du behöver komplettera med.

En ansökan om att få ta hand om ditt avfall/slam/urin själv är personlig och följer inte fastigheten. Dispensen upphör att gälla vid ett eventuellt ägarbyte.

Avgift
Handläggningen av ansökan är förknippad med en avgift som är beslutad av kommunfullmäktige. En faktura kommer att skickas till dig i samband med att handläggningen avslutas. Länk till aktuella avgifter.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Uppgifter om behållaren för kompostanläggningen
  • tillverkarens information
  • Uppgifter om eventuell urinhantering
  • Gärna foto eller ritning på behållaren/kompostanläggningen
  • Karta med uppgifter om vart anläggningen är placerad.