Få rådgivning av Tillståndslotsen

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Tillståndslotsen finns för att du som företagare ska kunna få hjälp med ditt ärende utan att behöva kontakta flera olika förvaltningar. Läs mer om Tillståndslotsen på vår hemsida.

Näringslivsenheten på Kungsbacka kommun samordnar Tillståndslotsen, som träffas varannan torsdag, jämn vecka klockan 13.00 i Stadshuset. Lotsarna erbjuder även telefonmöte eller digitalt möte via Teams. Mötet brukar ta en knapp halvtimma. 

Inför ditt möte med lotsteamet 

  • Förbered en enkel presentation av din idé på 2 - 3 minuter. 

  • Ta med eventuella underlag, till exempel bilder på lokal, volym på det du ska producera, antal anställda och antal besökare du väntar dig. 

Efter din presentation går teamet bordet runt med bedömningar av de tillstånd du behöver. De talar om vad du ska tänka på. Efter mötet får du minnesanteckningar från mötet med kontaktuppgifter.  

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Fylls i av företaget/samordnare

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa