Avanmäla handel med vissa receptfria läkemedel

LÄS MER

E-tjänsten går direkt till Läkemedelsverkets hemsida där avanmälan om handel med vissa receptfria läkemedel görs. Det krävs att du skickar in avanmälan till Läkemedelsverket när du ska sluta sälja receptfria läkemedel. 

Du kan även nå Läkemedelsverkets sida med e-tjänster, både för anmälan och avanmälan, via länken nedan

Läkemedelsverket - E-tjänster

Avanmälan - handel med vissa receptfria läkemedel

Receptfria läkemedel - Kungsbacka kommun

Frågor om e-tjänsten

Läkemedelsverket
registrator@lakemedelsverket.se
018-17 46 00