Anmäla handel med vissa receptfria läkemedel

LÄS MER

E-tjänsten går till Läkemedelsverkets hemsida där anmälan om handel med vissa receptfria läkemedel görs. Du måste skicka in anmälan till Läkemedelsverket om du vill påbörja försäljning av receptfria läkemedel.

Du kan även nå Läkemedelsverkets sida med e-tjänster, både för anmälan och avanmälan via länken nedan

Läkemedelsverket - E-tjänster

Anmälan och kontroll

Anmälan görs hos Läkemedelsverket

Kontroll utförs av Miljö & Hälsa i Kungsbacka kommun

Du som vill sälja receptfria läkemedel i butik eller via e-handel ska anmäla det till Läkemedelsverket innan försäljningen påbörjas. Om du har flera försäljningsställen ska alla berörda försäljningsställen anmälas och det gäller både fysiska butiker och e-handel. 

Efter att du anmält försäljning av receptfria läkemedel hos Läkemedelsverket skickar Läkemedelsverket ut information till berörda kommuner och myndigheter. I Kungsbacka kommun är det Miljö & Hälsa som har ansvar för att kontrollera att försäljningen följer de lagar och förordningar som finns.

Du kan läsa mer om handel med receptfria läkemedel här: 

Att sälja receptfria läkemedel - Läkemedelsverket

Receptfria läkemedel - Kungsbacka kommun

Frågor om e-tjänsten

Läkemedelsverket
registrator@lakemedelsverket.se
018-17 46 00