Välja eller byta grundskola och fritidshem

LÄS MER

Val av skola

Val av skola sker på hösten, inför kommande läsår. E-tjänsten öppnas när det är dags att göra val av skola. 

Val av skola görs när barnet ska 

  • börja förskoleklass
  • går på en F-5 skola och ska börja årskurs 6
  • går på en F-6 skola och ska börja årskurs 7
  • går på Gullregnsskolan och ska börja årskurs 4

Profilklass

Några av våra skolor har så kallade profilklasser eller inriktningar. När du ansöker till dessa behöver du:

  • Komplettera din ansökan med en blankett från den aktuella skolan.  Om du går på en F-9 skola och vill byta till profilklass ska du använder du också den aktuella skolans blankett. Blankett finns under rubriken Hämta blanketter.
  • Vid val av skola i e-tjänsten behöver du ange den skola som du vill att barnet ska gå på om hen inte kommer in i den valda profilklassen.

Byta grundskola

Ansökan om att få byta skola kan göras under hela skolan och då använder du vår blankett för byte. Även du som är på väg att flytta in i kommunen använder vår blankett.

Mer information

Val av skola och anvisad plats

Frågor om e-tjänsten

Kungsbacka direkt
info@kungsbacka.se
0300-83 40 00
www.kungsbacka.se/

Personuppgiftsansvarig

Nämnden för Förskola & Grundskola
forskola.grundskola@kungsbacka.se