Ansöka om stipendium ur stiftelsen Arvid och Hildur Anderssons donationsfond

LÄS MER

Stiftelsen Arvid och Hildur Anderssons donation ska årligen användas till utbildning av ungdom och vård av äldre, sjuka och/eller personer med funktionsnedsättning i Släps församling. Stödet delas ut i den mån deras behov inte kan tillgodoses av allmänna medel eller andra bidrag.

Ändamål

Årliga avkastningen av denna fond skall användas till utbildning av ungdom och vård av behövande ålderstigna, sjuka och invalidiserade personer från Släps församling i den mån deras behov icke kan tillgodoses av allmänna medel eller andra bidrag.

Hälften ska utdelas till utbildning av ungdom och hälften till vård av behövande ålderstigna, sjuka och invalidiserade personer. Tillgängliga medel för utbildning skall i första hand användas till stipendier för gymnasiala respektive postgymnasiala studier.

Stipendier för ungdom: Ansök senast 1 februari

Ansök senast 1 februari för stipendier som avser utbildning av ungdom på blankett avsedd för det. 

Stipendier för äldre: Ansök senast 31 oktober

Ansök senast 31 oktober för stipendier som avser vård av behövande ålderstigna, sjuka och invalidiserade personer på blankett avsedd för det.

Fonden är registrerad hos Länsstyrelsen under nummer 849400-4834.

Stipendiaterna för våren 2020 är utsedda och har meddelats. 

Kontakta gärna

 
 

Kontakta gärna

 
 

Kontakta gärna

Frågor om e-tjänsten

Kungsbacka Direkt
info@kungsbacka.se
+46300834000
www.kungsbacka.se