Ansöka om omsorg på obekväm tid

LÄS MER

Omsorg på kvällar och helger

Du som arbetar kvällar och helger kan få omsorg för ditt barn på förskolan Signeshus i centrala Kungsbacka. Barnomsorgen på Signeshus är öppen:

  • måndag-fredag klockan 18.30-22.30
  • lördag-söndag klockan 6.30-19.30.

Påsk, midsommar, jul och nyår är verksamheten stängd. Detta gäller också under de fyra veckor under sommaren då övriga förskolor har begränsat öppethållande, vanligtvis vecka 28-31.

Omsorgen är till för barn från 1 till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år, där föräldrar arbetar kväll och/eller helger. Tillgången på platser är begränsade och det betyder att vi inte alltid kan erbjuda en plats efter önskemål. Innan en plats beviljas gör vi en individuell behovsprövning. 

Avgiften ryms inom våra vanliga regler för barnomsorgstaxa.

Ansök på blankett

När du ansöker om barnomsorg på obekväm arbetstid ska du använda den blankett som du hittar här uppe till höger. Den innehåller en särskild kryssruta där du anger att ditt barn behöver omsorg på annan tid än den som normalt erbjuds på våra förskolor och hos dagbarnvårdare.

Eftersom vi erbjuder omsorg på obekväm arbetstid på förskolan Signeshus blir det även där som ditt barn kommer att få sitt eventuella behov av omsorg under övrig tid tillgodosett.

Utredning om behov

Innan vi beviljar eller avslår en ansökan om omsorg vid obekväm arbetstid gör vi en behovsprövning. Prövningen ska blanda annat visa att du har ett regelbundet återkommande behov och att du inte kunnat lösa på annat sätt, till exempel genom att du hos din arbetsgivare undersökt om det finns möjlighet att få förändrade arbetstider.

När Förskola & Grundskola får en ansökan om omsorg på obekväm tid går ett brev ut till sökande. I brevet finns tre blanketter som du som söker ska fylla i och sända tillbaka till oss. Dina uppgifter kommer att ligga till grund för vår prövning av ditt behov.

Det vi behöver är

  • svar på frågor om ditt behov och vilka andra lösningar som prövats
  • intyg från din arbetsgivare som styrker att arbetsgivaren inte kan erbjuda arbete på annan tid
  • barnets schema 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten