Föreslå kulturprismottagare

LÄS MER

Kulturpris

Du som bor i Kungsbacka har möjlighet att lämna förslag på mottagare av Kungsbacka kommuns kulturpris.

Människor som gör viktiga insatser för kulturen i Kungsbacka ska självklart uppmärksammas. Det gör vi bland annat genom ett årligt kulturpris, som premierar förebilder inom kulturen, som uppmuntrar och sprider intresse kring kultur.

Priset delas ut årligen av nämnden för Kultur & Fritid och summan är på 10 000 kronor. Nämnden för Kultur & Fritid har rätt att reservera priset under ett eller flera år.

Priset kan bara ges till person som är bosatt eller född inom Kungsbacka kommun eller som har särskild anknytning till kommunen. 

Kontakta gärna

Frågor om e-tjänsten

Kungsbacka Direkt
info@kungsbacka.se
+46300834000
www.kungsbacka.se