Ansöka om prövning

LÄS MER

Du har möjlighet att validera mot ett stort antal av de gymnasiekurser som finns i vårt utbud. Efter valideringen får du ett intyg som visar de kunskaper du har. Vill du få ett gymnasiebetyg i kursen gör du en prövning. Ta gärna kontakt med en studie- och yrkesvägledare för att diskutera dina möjligheter.

Inom vuxenutbildningen kan du göra prövning från och med 1 juli det år du fyller 20 år eller om du har en slutförd gymnasieutbildning. Du som är yngre och saknar slutförd gymnasieutbildning kan vända dig till ungdomsgymnasiet. Från och med 1 juli 2016 är det endast möjligt att göra en prövning i betyg satta från och med 1 juli 2012. Det gäller betyg utifrån skalan A-F.

Du kan göra prövning i alla kurser som vi erbjuder. Vill du pröva i något ämne som inte finns med i det aktuella kursutbudet, kontakta Kompetenscentrum. Om du är osäker på vilken kurs du ska pröva i, kontakta studie- och karriärvägledare på Kompetenscentrum. Här hittar du vilka kurser som finns i Kungsbacka.

Observera att du endast kan anmäla dig till två prövningar åt gången. I prövningsansökan anger du vilken vecka du vill göra din prövning.

 

En komplett ansökan består av:

  • Ansökningsblankett
  • Kopia på gymnasiebetyg som är underskrivet av en rektor, ej utdrag från UHR.
  • Bifoga kvitto på din inbetalda prövningsavgift som är 500 kronor per prövningskurs. Prövningsavgiften sätter du in på bankgiro 426-4610, ange prövning, vilken kurs prövningen gäller och namn och personnummer. Om du av någon anledning inte gör din prövning kan inte prövningsavgiften betalas tillbaks.
  • Eventuellt studieintyg om du inte är folkbokförd i Kungsbacka.

Din prövningsansökan måste vara komplett för att vi ska kunna behandla den. Får vi in en ansökan som inte är komplett har du en vecka på dig att komplettera den. Är din ansökan inte komplett efter sista kompletteringsdag förutsätter vi att du inte vill genomföra prövningen och vi tar bort din ansökan. Du är då välkommen med en ny ansökan.

 

Ansökan lämnas eller skickas till:

 

Kompetenscentrum
Södra Torggatan 16
434 30 Kungsbacka.

Frågor om e-tjänsten

Kungsbacka direkt
info@kungsbacka.se
0300-83 40 00
www.kungsbacka.se

Personuppgiftsansvarig

Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad
gymnasiumocharbetsmarknad@kungsbacka.se