Söka bygglov och göra anmälan

LÄS MER

Söka bygglov och göra anmälan

Här kan du som privatperson eller företagare ansöka och anmäla alla dina tänkta byggärenden. Du kan när som helst under din registrering spara och välja att fortsätta senare genom att gå in på "Söka bygglov och göra anmälan". Ska du söka för ett företag kommer du att fylla i företagets uppgifter, men du måste logga in med din personliga e-legitimation för att det ska vara möjligt att signera och följa ärendet. Du som loggar in blir därmed kontaktperson i företagets ärende.
Via e-tjänsten kan du ansöka och anmäla följande ärenden:

 • Förhandsbesked
 • Bygga nytt
 • Bygga till
 • Ändring av eller i befintlig byggnad
 • Rivningslov eller marklov
 • Skyltar
 • Mur och plank
 • Bygga ny attefallsbyggnad
 • Övriga attefallsåtgärder
 • Eldstad
 • Strandskyddsdispens
 • Inglasning av befintlig balkong eller uteplats 

Avgift

Vi tar ut en avgift för handläggning av din ansökan om bygglov och det är du som söker som ansvarar för att fakturan betalas. 
Avgiften beror bland annat på var och vad du ska bygga.

Information om avgifter inom bygglov

Information om det du vill göra

För att vi ska kunna hantera ärendet du skickar in behöver vi information från dig. Ritningar och handlingar ska bifogas i e-tjänsten. Ritningarna du bifogar ska vara fackmannamässigt utförda. Vi har tagit fram exempelritningar och handlingar som du kan ta hjälp av för att se vad din ansökan ska innehålla. Beroende på den åtgärd du vill göra, begär vi in olika uppgifter som fasadernas material och färgsättning, byggnadens mått och placering på fastigheten (tomt). E-tjänsten kommer även att hjälpa dig på vägen med vilka handlingar som du ska lämna beroende på vilken åtgärd du vill göra.

Exempelritningar och handlingar för olika åtgärder

Vad händer när du har skickat in ärendet?

Ansökan eller anmälan tas emot av Byggnadsförvaltningen och ärendet blir fördelad till en handläggare. Du kan följa ditt ärende via e-tjänsten. Vi kan också komma att kontakta dig via angiven e-postadress under tiden vi handlägger ditt ärende. 

Information om bygglovsprocessen

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

 • E-legitimation
 • Fastighetsbeteckning
 • Ritningar