Komplettera ditt pågående byggärende

LÄS MER

I denna tjänst kan du komplettera ditt ärende, samt lämna intyg och protokoll inför slutsamråd.

Byggnadsförvaltningen kan be dig att komplettera med fler handlingar och eller förtydliga redan bifogade handlingar. Det är handläggaren som avgör vilka handlingar som krävs och vad dessa ska innehålla för att vara korrekta underlag inför beslut.

Tänk på detta innan du startar e-tjänsten

  • Du kan ladda upp max 5 filer per komplettering. Har du fler filer behöver du skicka in dem i omgångar. 
  • Du kan inte spara e-tjänsten och fortsätta fylla i den vid ett senare tillfälle, utan du måste fullfölja hela e-tjänsten vid ett och samma tillfälle.

Frågor om e-tjänsten

Kungsbacka Direkt
info@kungsbacka.se
+46300834000
www.kungsbacka.se