Begära startbesked för ärende som kräver bygg-, mark- eller rivningslov eller anmälan

LÄS MER

För ärenden som kräver bygg-, mark- eller rivningslov eller anmälan får du inte påbörja arbetena förrän du fått ett startbesked från Byggnadsförvaltningen.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten