Begära startbesked för ärende som kräver bygg-, mark- eller rivningslov eller anmälan

LÄS MER

För ärenden som kräver bygg-, mark- eller rivningslov eller anmälan får du inte påbörja arbetena förrän du fått ett startbesked från Byggnadsförvaltningen.

Frågor om e-tjänsten

Kungsbacka Direkt
info@kungsbacka.se
+46300834000
www.kungsbacka.se