Begära slutbesked för ärende som kräver bygg-, mark- eller rivningslov eller anmälan

LÄS MER

Har du byggt klart?

Innan du flyttar in eller börjar använda din byggnad behöver du få ett slutbesked. Ett slutbesked är ett beslut från Byggnadsnämnden att hela byggnaden eller de delar av byggnaden som fått startbesked nu får tas i bruk och användas. Att flytta in eller börja använda byggnaden innan slutbeskedet är klart kommer att leda till en sanktionsavgift.

Uppgifter som du behöver

I ditt startbesked står det vilka handlingar du ska lämna in när du lämnar in din begäran om slutbesked. Eftersom att du loggar in med e-legitimation kan du när som helst under din registrering spara och välja att fortsätta senare genom att gå in på "Mina ärenden” längst upp på sidan.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation