Redovisa uppgifter om tandläkarpraktik

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Under hösten 2022 bedriver Miljö & Hälsoskydd tillsyn på kommunens tandläkarpraktiker. Syftet är att kontrollera att reglerna i miljöbalken följs vilket bland annat innefattar egenkontroll, hantering av farligt avfall och dokumentation.

E-tjänsten innehåller frågor om bland annat amalgamavskiljare, flödesbegränsare, avloppssystem, hantering av kemikalier och farligt avfall, och ventilation. Det är bra om ni har dokument angående detta nära tillhands när ni fyller i e-tjänsten, som till exempel protokoll från senaste OVK (obligatorisk ventilationskontroll) och servicejournal för tömning av vattenlås.

Via denna e-tjänst har ni möjlighet att besvara de frågor vi ställer under ett tillsynsbesök. Genom att fylla i uppgifterna själva sparar ni in tiden för tillsynsbesök och vår restid till er.

Om vi bedömer att de redovisade uppgifterna i självservice är bristfälliga kan Miljö & Hälsoskydd komma att boka in ett tillsynsbesök.

Avgifter
Denna e-tjänst är en del av självdeklaration för tillsynen av tandläkarpraktiker. En timavgift i enlighet med Nämnden för Miljö & Hälsoskydds taxa kommer att tas ut för granskningen av självdeklarationen. Här kan du läsa mer om vilka avgifter som gäller.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Amalgamavskiljarens journal
  • Eventuellt OVK-protokoll

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa