Skicka meddelande till handläggare i ett pågående byggärende

LÄS MER

Lämna ett meddelande till din handläggare.

Frågor om e-tjänsten

Kungsbacka Direkt
info@kungsbacka.se
+46300834000
www.kungsbacka.se