Lämna svar till Bygglovsavdelningen vid grannehörande

LÄS MER

Lämna svar vid grannehörande

Här kan du som granne eller sakägare lämna in ditt svar till oss.

Förutsättningar

Vi har skickat ut en fråga till dig eftersom att åtgärden din granne vill göra antingen strider mot gällande detaljplan eller ligger utanför detaljplanlagt område. När du loggar in kan du se det dokument vi har skickat ut till dig och underlag som visar det din granne vill bygga.

Uppgifter som du behöver

E-legitimation

För att lämna in ditt svar loggar du in med din e-legitimation. Eftersom att du loggar in med e-legitimation kan du när som helst under din registrering spara och välja att fortsätta senare genom att gå in på ”Mina ärenden” längst upp på sidan.

Vad händer när du har skickat in ditt svar?

När alla svar har kommit in och tiden för grannehörandet gått ut kommer handläggaren att göra en bedömning utifrån de svar som kommit in och de regler som gäller för just den fastigheten. Handläggaren kommer då att göra ett ställningstagande om det går att bevilja bygglov eller förhandsbesked i ärendet.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation