Ansöka om dispens från utsortering av bygg- och rivningsavfall

LÄS MER

Avfall som produceras vid bygg- och riv arbeten ska sorteras vid den plats där avfallet uppstått. Syftet är att öka möjligheterna till återanvändning och materialåtervinning.

Enligt avfallsförordningen ska avfallet sorteras ut i minst sex fraktioner vid den plats där det har uppstått:

  • Trä
  • Mineraler (som består av betong, tegel, klinker, keramik eller sten)
  • Metall
  • Glas
  • Plast
  • Gips

Undantag och dispens

Det finns undantag från kravet på utsortering. Om du inte omfattas av de generella undantagen men vill samla in avfallet som ett blandat avfall behöver du söka dispens hos kommunen minst sex veckor i förväg.

Vad avgör om du får dispens?

För att du ska kunna beviljas dispens måste det finnas goda skäl för att så behöver ske vid just den plats där du utför arbetet. Kostnadsskäl i allmänhet kan inte anses vara skäl för att beviljas dispens från kravet på utsortering på plats.

Du kan läsa mer om undantag på länkarna nedan.

Föreskrifter om undantag från krav på utsortering av bygg- och rivningsavfall (naturvardsverket.se)

Avfallsförordning (2020:614) Svensk författningssamling 2020:2020:614 t.o.m. SFS 2022:1871 - Riksdagen Kap 3

Avgifter
Handläggningen av ärendet är förknippad med en avgift i enlighet med Nämnden för Miljö & hälsoskydds taxa. För detta tar kommunen ut en avgift för varje påbörjad halvtimme handläggningstid. En faktura kommer att skickas till dig i samband med att handläggningen avslutas.

Klicka på länken bredvid för att se aktuella avgifter Länk till aktuella avgifter.

Frågor om e-tjänsten

Kungsbacka direkt
info@kungsbacka.se
0300 83 40 00
www.kungsbacka.se

Personuppgiftsansvarig

Nämnden för Miljö & hälsoskydd
miljoochhalsoskydd.admin@kungsbacka.se