Lämna över från grundskola till gymnasium

LÄS MER

 

Gymnasie & Vuxenutbildning och Förskola & Grundskola har en gemensam rutin som ska följas när det gäller överlämning av elever som grundskolan bedömer vara i behov av särskilt stöd.

Särskilda överlämning vid behov av tidig förberedelse

Då elevens situation är komplex är flera samverkande instanser är involverade. För att möjliggöra en gymnasiestart är en kontakt med gymnasiet under våren i år 9 nödvändig.

Läs mer om rutinen för särskild överlämning för elever i behov av tidig förberedelse

Frågor om e-tjänsten

Kungsbacka Direkt
info@kungsbacka.se
+46300834000
www.kungsbacka.se