Ansöka om att starta fristående förskola eller fritidshem

LÄS MER

Starta fristående verksamhet

Om du vill starta en egen förskola eller annan pedagogisk verksamhet som dagbarnvårdare, ska du ansöka om godkännande hos kommunen där du vill driva din verksamhet.

En kommun är skyldig att godkänna fristående förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem, om verksamheten uppfyller de krav på kvalitet och säkerhet som ställs på motsvarande offentlig verksamhet.

I Kungsbacka är det nämnden för Förskola & Grundskola som beslutar om godkännande och är ansvarig för tillsyn av verksamheten. Kommunen som godkänner verksamheten ska också besluta om rätt till bidrag för den fristående verksamheten.

Kommunen beviljar bidrag om

  • verksamheten är öppen för alla
  • det inte uppstår påtagliga negativa konsekvenser för motsvarande verksamhet i kommunen
  • avgifterna inte är oskäligt höga.

Dessutom görs en ägar- och ledningsprövning för förskola och fritidshem. Mer information om vad det innebär hittar du i menyn till vänster.

Mer information finns i våra regler som du finner längst ner på sidan.

Ansökan

Gör din ansökan på vår blankett. För att underlätta vår handläggning är det viktigt att du lämnar all information och uppgifter som anges i ansökan. Tänk också på att lämna ansökan i god tid innan du vill starta - vi strävar efter att handläggningstiden ska vara högst 4-6 månader efter att vi fått en komplett ansökan. 

Bidrag

Bidrag till enskild fristående verksamhet betalas ut enligt Förskola & Grundskolas resursfördelningsmodell. Nämnden gör varje år en översyn av resursfördelningsmodellen som kan innebära principiella förändringar och få ekonomiska konsekvenser. 

Frågor om e-tjänsten

Kungsbacka direkt
info@kungsbacka.se
0300-83 40 00
www.kungsbacka.se