Ansöka om rätt till bidrag för egen pedagogisk omsorg

LÄS MER

Bidrag till enskild fristående verksamhet betalas ut enligt Förskola & Grundskolas resursfördelningsmodell. Nämnden gör varje år en översyn av resursfördelningsmodellen som kan innebära principiella förändringar och få ekonomiska konsekvenser. 

Frågor om e-tjänsten

Kungsbacka Direkt
info@kungsbacka.se
+46300834000
www.kungsbacka.se