Ansöka om tilläggsbelopp eller bidrag för fristående verksamhet inom Förskola & Grundskola

LÄS MER

Här finns blanketter som du som är enskild huvudman för fristående verksamhet inom pedagogisk omsorg, förskola, fritidshem och grundskola kan behöva.

Tilläggsbelopp 

Fristående verksamhet kan söka ekonomiskt  bidrag, så kallat tilläggsbelopp för barn och elever med omfattande behov av extra ordinära stödinsatser. I dokumentet hittar du mer information om vad som gäller.

Informationsblad om grund- och tilläggsbelopp

Modersmål och studiehandledning

Barn som talar ett annat språk än svenska hemma har rätt till stöd och/eller undervisning i sitt modersmål. I grundskolan och på gymnasiet kan elever få undervisning i modersmål som ämne, i förskoleklassen kan elever få modersmålsstöd.

Studiehandledning på modersmål syftar till att stödja kunskapsutvecklingen hos flerspråkiga elever. Studiehandledning ges på elevens starkaste skolspråk i ett eller flera skolämnen.

Vid behov av att ansöka om modersmålsstöd i förskoleklass eller studiehandledning i grundskola/gymnasium mejla modersmal.skola@kungsbacka.se

Mer information om modersmål

Skolpliktsanmälan till hemkommun

När en skolpliktig elev börjar eller slutar vid en skolenhet med en annan huvudman än hemkommunen eller det hos en sådan huvudman har inletts en utredning om elevens frånvaro enligt 7 kap. 19 a §, ska huvudmannen snarast lämna uppgift om detta till hemkommunen. Använd blanketten till höger för att lämna information till Kungsbacka kommun.

Utökad tid

För att tillgodose behov hos barn om mer omsorg vid föräldraledighet finns möjlighet att inom pedagogisk omsorg ansöka om utökad tid. Information om vad som gäller finns i blanketten till höger.

Frågor om e-tjänsten

Kungsbacka Direkt
info@kungsbacka.se
+46300834000
www.kungsbacka.se