Ansöka om arbets-, daglig verksamhets- eller studieresor vid funktionsnedsättning

LÄS MER

Arbets-, daglig verksamhets- och studieresor är till för dig som har en funktionsnedsättning och inte kan resa med allmän kollektivtrafik till och från sysselsättning på egen hand.

För att få utnyttja den här typen av resor, måste du ha en löneanställning på minst 25 procent eller statligt studiestöd enligt studieförordningen.

Dessa resor ansöks om skriftligen senast 14 dagar innan sysselsättningen börjar. I samband med ansökan bifogar du ett intyg som styrker anställning, daglig verksamhet eller studier.

Frågor om e-tjänsten

Kungsbacka direkt
info@kungsbacka.se
0300-83 40 00
www.kungsbacka.se