Anmäla om utflyttning från kommun

LÄS MER

Anmälan om utflyttning från kommunen fylls i av vårdnadshavare och lämnas till nuvarande skolas expedition. 

För hantering av personuppgifter, se blanketten.

Frågor om e-tjänsten

Kungsbacka direkt
info@kungsbacka.se
0300-83 40 00
www.kungsbacka.se

Personuppgiftsansvarig

Nämnden för Förskola & Grundskola
forskola.grundskola@kungsbacka.se