Ansöka om nyttoparkering

LÄS MER

Nyttoparkering gäller på betalparkeringar, inte på parkeringar där tillstånd erfordras eller där man endast kan parkera med p-skiva (till exempel längs med gatorna i innerstaden).

Nyttoparkering är till för de som har butik eller verksamhet i centrum: Fordonet måste användas i stor omfattning och ha en avgörande betydelse för verksamheten. Missbrukas tillståndet så kan det dras in. Detta i syfte att förhindra att bilar står hela dagen och tar upp plats för besökare och kunder.

Tillståndet är digitalt och kostar 2 000 kronor/år. Tillfälligt tillstånd som gäller en månad kostar 250 kronor.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten