Anmäla åtgärd som inte kräver bygglov

LÄS MER

Förbered din ansökan eller anmälan

En väl förberedd ansökan eller anmälan gör att vi kan handlägga ditt ärende snabbare. Här hittar du exempelritningar och instruktioner på vilka ritningar som du behöver skicka med din ansökan eller anmälan.

 • Tänk igenom resultatet innan du ansöker
  Det är viktigt att du har tänkt igenom resultatet av det du vill bygga innan du söker bygglov. Om du vill göra ändringar efter beslut om bygglov kan det bli ett helt nytt lov med nya kostnader.
  Ett exempel är om en byggnad ska göras större, högre eller med en ändrad placering. Även ändringar i hur du vill placera fönster och andra detaljer behöver normalt ett nytt beslut. Om bygglovet inte följs och inget nytt beslut finns, räknas det som olovligt byggande.

Grundkravet är att alla ritningar ska vara fackmannamässigt ritade. Det betyder att de ska vara:

• ritade med linjal
• måttsatta
• skalenliga
• svartvita
• ritade på vitt papper utan linjer eller rutor

De ritningar som du lämnar in använder vi som underlag för att se om det du vill bygga följer detaljplanen i ditt område. Det kan gälla var på tomten huset får byggas, hur högt det får vara och hur stort det får vara. Vi tittar också på om byggnaden passar väl in i miljön runt om kring, samt om byggnaden uppfyller de krav som finns på till exempel tillgänglighet, brandsäkerhet och stabil konstruktion.

Vi får väldigt ofta in ritningar som inte uppfyller kraven, så tänk på att vara noga om du tar fram ritningar själv.

Läs mer om vilka handlingar du behöver bifoga till din ansökan eller anmälan

 • Attefallsåtgärd - inreda ytterligare en bostad

 • Attefallsåtgärd - komplementbyggnad, komplementbostadshus och tillbyggnad

 • Attefallsåtgärd - takkupa

 • Hiss eller motordriven anordning

 • Installera eller ändra en eldstad

 • Installera eller ändra ventilation

 • Mur eller plank

 • Marklov

 • Nybyggnad av bostadshus

 • Nybyggnad av komplementbyggnad som garage

 • Nybyggnad av flerbostadshus

 • Nybyggnad av lokal för verksamhet eller industri

 • Rivningsanmälan

 • Rivningslov

 • Tillbyggnad av bostadshus

 • Tillbyggnad av flerbostadshus, verksamhet eller industri

 • Utvändig ändring av en byggnad, till exempel fasad eller tak

 • Uppsättning av skylt

 • Ändra användning av en byggnad

 • Ändra bärande konstruktion

 • Ändra planlösning

 • Ändringar som påverkar brandskyddet

Frågor om e-tjänsten

Kungsbacka direkt
info@kungsbacka.se
0300-834000
www.kungsbacka.se