Sök tjänst

stäng x

"" gav  träffar

  Dölj filter 
     
     

  Bygga, bo och miljö (47)

  Visa allaVisa färre

  Företagande och jobb (28)

  Visa allaVisa färre

  Kommun och politik (6)

  Omsorg och hjälp (21)

  Visa allaVisa färre

  Trafik, resor och utemiljö (5)

  Uppleva och göra (25)

  • Ansöka om att hyra mobil utrustning - IP Skogen

   Kommunen hyr ut utrustning för läger och evenemang till föreningar. Utrustningen kallas för IP Skogen.

   Kommunen hyr ut utrustning för läger och evenemang till föreningar. Utrustningen kallas för IP Skogen.

  • Ansöka om bidrag för enskilda kulturprojekt

   Är du en enskild aktör inom kultursektorn eller är ni en kulturförening? Då kan du söka bidrag för verksamheten eller ett kulturprojekt.

   Är du en enskild aktör inom kultursektorn eller är ni en kulturförening? Då kan du söka bidrag för verksamheten eller ett kulturprojekt.

  • Ansöka om evenemang i idrottslokal

   Föreningar får ansöka om maximalt två evenemang per termin, ansökan ska lämnas in senast 1 mars inför nästa säsong. Ansökan ska inte avse ordinarie verksamhet som seriespel/matcher eller liknande.

   Föreningar får ansöka om maximalt två evenemang per termin, ansökan ska lämnas in senast 1 mars inför nästa säsong. Ansökan ska inte avse ordinarie verksamhet som seriespel/matcher eller liknande.

  • Ansöka om fritidslots

   Fritidslotsen vänder sig till dig som är ny i Sverige och vill hitta något att göra på fritiden.

    

   Fritidslotsen vänder sig till dig som är ny i Sverige och vill hitta något att göra på fritiden.

    

  • Ansöka om lovbidrag

   Lovbidraget ska stimulera föreningar och andra intressegrupper att ordna speciella aktiviteter för barn och ungdomar under loven. 

   Lovbidraget ska stimulera föreningar och andra intressegrupper att ordna speciella aktiviteter för barn och ungdomar under loven. 

  • Ansöka om pengar från Barbros bankomat

   Barbros bankomat ger stöd till projekt som drivs och genomförs av ungdomar för ungdomar. 

   Barbros bankomat ger stöd till projekt som drivs och genomförs av ungdomar för ungdomar. 

  • Ansöka om Pluspolarekort

   Med Pluspolarekort kan du som har en funktionsvariation ta med dig en vän som stöd, hjälp eller sällskap när du vill ta del av fritids- och kulturutbudet i Kungsbacka.

   Med Pluspolarekort kan du som har en funktionsvariation ta med dig en vän som stöd, hjälp eller sällskap när du vill ta del av fritids- och kulturutbudet i Kungsbacka.

  • Ansöka om registrering av bidragsberättigad förening

   För att få bidrag ska föreningen först vara registrerad och godkänd som bidragsberättigad av nämnden för Kultur & Fritid. 

   För att få bidrag ska föreningen först vara registrerad och godkänd som bidragsberättigad av nämnden för Kultur & Fritid. 

  • Ansöka till Vintersalong Kungsbacka konsthall

   Kungsbacka konsthall har glädjen att bjuda in till en jurerad salong för konstnärer, etablerade som icke-etablerade, med anknytning till Kungsbacka.

   Kungsbacka konsthall har glädjen att bjuda in till en jurerad salong för konstnärer, etablerade som icke-etablerade, med anknytning till Kungsbacka.

  • Bli arrangör för Pluspolare

   Här kan företag, föreningar och organisationer anmäla sig som Pluspolarearrangör.

   Här kan företag, föreningar och organisationer anmäla sig som Pluspolarearrangör.

  • Boka helg för trygghetsvandring

   Föreningar kan boka tid för att trygghetsvandra i Kungsbacka under sommaren.

   Föreningar kan boka tid för att trygghetsvandra i Kungsbacka under sommaren.

  • Boka lokal och löparbana

   I webb-bokningen kan du se lediga tider och skicka en bokningsförfrågan. Idrottslokaler och löparbanor kan du boka själv och får en kod om du först registrerar dig som kund.

   I webb-bokningen kan du se lediga tider och skicka en bokningsförfrågan. Idrottslokaler och löparbanor kan du boka själv och får en kod om du först registrerar dig som kund.

  • Få aktuell information om fotbollsplaner

   Du som vill ha information om våra fotbollsplaner kan få det via vår sms-tjänst.

   Du som vill ha information om våra fotbollsplaner kan få det via vår sms-tjänst.

  • Hantera aktivitetskort

   Registrera närvaro - barn- och ungdomsföreningar, handikappföreningar
   Lokalt aktivitetsstöd

   Registrera närvaro - barn- och ungdomsföreningar, handikappföreningar
   Lokalt aktivitetsstöd

  • Hantera biblioteksärenden

   Mina sidor biblioteken

   Mina sidor biblioteken

  • Registrera närvaro - folkhälsoförening

   All närvaro som föreningen registrerar sparas i en databas som finns hos Kultur & Fritid.

   All närvaro som föreningen registrerar sparas i en databas som finns hos Kultur & Fritid.

  • Se register över föreningar i kommunen

   I föreningsregistret finns kontaktuppgifter till kommunens olika föreningar. Där kan du också registrera en förening.

   I föreningsregistret finns kontaktuppgifter till kommunens olika föreningar. Där kan du också registrera en förening.

  • Ta del av regler vid övernattning i kommunens lokaler

   Godkänn att du har tagit del av de regler som gäller vid övernattning i kommunens lokaler.

   Godkänn att du har tagit del av de regler som gäller vid övernattning i kommunens lokaler.

  • Ta del av säkerhetsbestämmelser vid övernattning i kommunens lokaler

   Säkerhetsgenomgång vid övernattning i kommunala lokaler.

   Säkerhetsgenomgång vid övernattning i kommunala lokaler.

  Visa allaVisa färre

  Utbildning och barnomsorg (28)

  • Anmäla behov av lovomsorg under skollov

   Om ditt barn inte behöver förskola eller fritidshem under skolterminerna men behöver en plats under skolloven finns möjlighet att ansöka om lovomsorg på förskola eller fritidshem. Det gör du med vår blankett.

   Om ditt barn inte behöver förskola eller fritidshem under skolterminerna men behöver en plats under skolloven finns möjlighet att ansöka om lovomsorg på förskola eller fritidshem. Det gör du med vår blankett.

  • Anmäla behov av plats till förskola och pedagogisk omsorg (utan e-legitimation)

   Här kan du som är på väg att flytta hit men ännu inte är folkbokförd här anmäla behov av plats i förskola eller pedagogisk omsorg. Även du som inte har e-legitimation gör här  en anmälan utan att logga in. Du kan även anmäla behov av plats via blanketten.   Är du folkbokförd i kommunen och har e-legitimation gör du din anmälan genom att logga in med bankid. I detta fall finns ditt och dina barns uppgifter redan ifyllda.

   Här kan du som är på väg att flytta hit men ännu inte är folkbokförd här anmäla behov av plats i förskola eller pedagogisk omsorg. Även du som inte har e-legitimation gör här  en anmälan utan att logga in. Du kan även anmäla behov av plats via blanketten.   Är du folkbokförd i kommunen och har e-legitimation gör du din anmälan genom att logga in med bankid. I detta fall finns ditt och dina barns uppgifter redan ifyllda.

  • Anmäla elev till Dans för hälsa

   Kursen riktar sig till tonårstjejer i åk 7 i grundskolan upp till år 2 på gymnasiet som har stressrelaterad problematik som oro, magont, huvudvärk och nedstämdhet.

   Kursen riktar sig till tonårstjejer i åk 7 i grundskolan upp till år 2 på gymnasiet som har stressrelaterad problematik som oro, magont, huvudvärk och nedstämdhet.

  • Ansöka om inackorderingstillägg

   Kommunalt inackorderingstillägg kan du få om du på grund av lång eller besvärlig resväg måste inackordera dig på skolorten eller i dess närhet.

   Kommunalt inackorderingstillägg kan du få om du på grund av lång eller besvärlig resväg måste inackordera dig på skolorten eller i dess närhet.

  • Ansöka om modersmålsundervisning

   Ansök om modersmålsundervisning för elev i förskoleklass, grundskola eller gymnasieskola.

   Ansök om modersmålsundervisning för elev i förskoleklass, grundskola eller gymnasieskola.

  • Ansöka om prövning

   Du kan validera dina kunskaper så att din utbildningstid blir kortare. Du kan även göra en prövning inom om du behöver höja ett betyg eller få betyg i en kurs du inte läst tidigare. Du läser då in kursen helt på egen hand utan undervisning.

   Du kan validera dina kunskaper så att din utbildningstid blir kortare. Du kan även göra en prövning inom om du behöver höja ett betyg eller få betyg i en kurs du inte läst tidigare. Du läser då in kursen helt på egen hand utan undervisning.

  • Ansöka om resebidrag

   Resebidraget består normalt av skolkort som delas ut för ett läsår i taget och som ej kan bytas ut mot kontant ersättning.

   Resebidraget består normalt av skolkort som delas ut för ett läsår i taget och som ej kan bytas ut mot kontant ersättning.

  • Ansöka om tilläggsbelopp för extraordinära stödåtgärder i gymnasiet

   Utöver huvudsaklig finansieringskälla ska det ges ett så kallat tilläggsbelopp för elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd eller ska erbjudas modersmålsundervisning.

   Utöver huvudsaklig finansieringskälla ska det ges ett så kallat tilläggsbelopp för elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd eller ska erbjudas modersmålsundervisning.

  • Ansöka till sommarskola för gymnasiet

   Ansökan om sommarskola för dig som går i årskurs ett eller två på gymnasiet. Ansökan är öppen till och med 1/6.

   Ansökan om sommarskola för dig som går i årskurs ett eller två på gymnasiet. Ansökan är öppen till och med 1/6.

  • Avsluta modersmålsundervisning

   Avslut av modersmålsundervisning för elev i förskoleklass, grundskola eller gymnasieskola.

   Avslut av modersmålsundervisning för elev i förskoleklass, grundskola eller gymnasieskola.

  • Ge digitalt samtycke inom elevhälsans medicinska del

   Här kan du samtycka och få information om vaccinationer inom barnvaccinationsprogrammet som ges i skolan.

   Här kan du samtycka och få information om vaccinationer inom barnvaccinationsprogrammet som ges i skolan.

  • Kontakta kommunalt aktivitetsansvar

   Kontakta oss på det kommunala aktivitetsansvaret.

   Kontakta oss på det kommunala aktivitetsansvaret.

  • Köpa eller återlämna gymnasieelevdator

   Vad vill du som gymnasieelev göra med din skoldator när du tar studenten? Gör ditt val här. 

   Vad vill du som gymnasieelev göra med din skoldator när du tar studenten? Gör ditt val här. 

  • Lämna eller ändra schema för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

   Här kan du lämna eller ändra ditt schema för barnets tid på förskola eller fritidshem

   Här kan du lämna eller ändra ditt schema för barnets tid på förskola eller fritidshem

  • Lämna inkomstuppgift för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

   Avgiften för plats på förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg avgörs av bland annat av hushållets gemensamma skattepliktiga bruttoinkomst.

   Avgiften för plats på förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg avgörs av bland annat av hushållets gemensamma skattepliktiga bruttoinkomst.

  • Rapportera frånvaro

   Använd e-tjänsten för att rapportera frånvaro i Vklass.

   Använd e-tjänsten för att rapportera frånvaro i Vklass.

  • Registrera familjeförhållanden

   Uppdatering av information för vårdnadshavare som har barn i kommunens verksamheter, på förskola, fritids eller skola.

   Uppdatering av information för vårdnadshavare som har barn i kommunens verksamheter, på förskola, fritids eller skola.

  • Svara på erbjudande av plats för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

   Svara på erbjudande om plats i förskola och pedagogisk omsorg.

   Svara på erbjudande om plats i förskola och pedagogisk omsorg.

  • Säga upp plats för förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem

   Här kan du säga upp din plats i förskola eller pedagogisk omsorg.

   Här kan du säga upp din plats i förskola eller pedagogisk omsorg.

  • Ta del av terminsbetyg

   Vid terminsslut kan du som vårdnadshavare se elevens terminsbetyg i Vklass.

   Vid terminsslut kan du som vårdnadshavare se elevens terminsbetyg i Vklass.

  • Ändra kontaktuppgifter för pedagogiskt IT-stöd

   När du lämnar din e-postadress via vår e-tjänst behöver du inte tänka på att uppdatera den i Vklass, det sker automatiskt.

   När du lämnar din e-postadress via vår e-tjänst behöver du inte tänka på att uppdatera den i Vklass, det sker automatiskt.

  • Ändra taxekategori för barnomsorg

   Här kan du ändra dina uppgifter för taxeberäkning.

   Här kan du ändra dina uppgifter för taxeberäkning.

  Visa allaVisa färre

  Övriga e-tjänster (5)