Ansöka om tillstånd inom vattenskyddsområde

LÄS MER

Vattenskyddsområden finns för att skydda dricksvattnet. I Kungsbacka kommun finns fyra vattenskyddsområden.

  • Lygnern-Fjärås bräcka
  • Gällinge
  • Öjersbo
  • Sönnerbergen

Alla är kommunala vattentäkter utom Sönnerbergen som är en privat vattensamfällighet.

Skyddsföreskrifter

Ett vattenskyddsområde innebär inte att området är avspärrat eller förbjudet att vistas i. Men all verksamhet som utgör en risk för vattenkvaliteten är reglerad genom skyddsföreskrifter, och om det på något sätt läcker ut farliga ämnen måste man omedelbart larma räddningstjänsten.

Tillsyn

Det är länsstyrelsen som beslutar om vattenskyddsområden. I Kungsbacka är det nämnden för Miljö & Hälsoskydd som är tillsynsmyndighet, det vill säga har ansvaret att se till att reglerna efterlevs. 

När det gäller de kommunala vattentäkterna är det nämnden för Teknik som ser till att vattentäkten skyddas genom skyltning, borttransport av skrotbilar och liknande.

Cistern

Via länken nedan kan du läsa mer om vad som gäller för dig som har cistern inom ett vattenskyddsområde.

Cistern i vattenskyddsområde

Avlopp i vattenskyddsområde

Det är specifika regler som gäller om du tänker anlägga ett nytt avlopp i ett vattenskyddsområde.

Läs mer om avlopp i vattenskyddsområde

Frågor om e-tjänsten

Kungsbacka direkt
info@kungsbacka.se
0300-834000
www.kungsbacka.se