Rapportera frånvaro

LÄS MER

För att använda e-tjänsten behöver du få inloggningsuppgifter av skolan. Vänd dig till elevens mentor eller expeditionen.

Frågor om e-tjänsten

Kungsbacka direkt
info@kungsbacka.se
0300-83 40 00
www.kungsbacka.se