Allmänt

Här i Kungsbacka kommuns e-tjänsteportal kan du som privatperson, företagare eller som representant för en förening, utföra många av dina ärenden till kommunen med hjälp av e-tjänster.

När du använder Kungsbacka kommuns e-tjänster får du notifikationer och bekräftelse på att handläggare mottagit ditt ärende. Du kan också få meddelande från handläggare och svara eller komplettera ärendet via mina sidor.

Under rubriken Mina sidor når du många av dina pågående eller genomförda ärenden, bokningar och liknande. Här kan du också hitta eventuella meddelanden från handläggare.


E-legitimation

Läs mer om e-legitimation och hur du skaffar det på E-legitimation | Kungsbacka kommun
 

Din e-legitimation är en värdehandling

Din e-legitimation är en personlig id-handling, precis lika mycket som ditt pass, körkort eller id-kort. Du ansvarar för allt som den används till. Därför behöver du se till att ingen annan kan använda din e-legitimation. Du behöver också se till att mobiltelefonen, surfplattan eller datorn där du har e-legitimationen är säker. Om du tror att någon annan har kommit åt din e-legitimation ska du spärra den direkt. Läs mer på e-legitimation.se om hur du skyddar din e-legitimation.
 

En sparad ansökan är inte en inkommen handling

Genom att klicka på ”Spara” i en e-tjänst sparas din ansökan på en särskilt avdelad yta som begränsar åtkomsten till din ansökan, så att inga obehöriga kan läsa eller förvränga informationen. Du kan när som helst komma åt din ansökan igen. För att fortsätta arbetet med din ansökan behöver du vara inloggad med hjälp av e-legitimation så att vi kan säkerställa din identitet. Din ansökan är inskickad till kommunen och kan börja behandlas först när e-tjänstens samtliga steg är slutförda. Så länge din ansökan är sparad och inte inskickad så är det bara du som kan se den under Mina sidor, som är ditt utrymme för att hantera uppgifter.
 

Ärende som skickas in via en e-tjänst är en inkommen handling

Dina personuppgifter utgör en del av kommunens allmänna handlingar och vi kan få frågor om att lämna ut dessa till enskilda eller företag. Före ett utlämnande genomförs en sekretessprövning enligt offentlighets- och sekretesslagen.