Ansöka om inackorderingstillägg

LÄS MER

Inackorderingstillägg kan beviljas fram till och med det första kalenderhalvåret det år eleven fyller 20 år och utgår till dem som behöver inackordering till följd av skolgången. Inackorderingstillägg lämnas till heltidsstuderande elever inom gymnasial utbildning, påbyggnadsutbildning eller grundläggande vuxenutbildning. Kommunen beviljar inackorderingstillägg till elever som studerar i kommunal skola, landstingsdriven skola eller skola driven av kommunalförbund.

Elever som har mer än två timmars restid per dag minst fyra dagar per vecka under en tvåveckorsperiod har rätt till inackorderingstillägg. Dock ej samtidigt som resebidrag beviljats. Undantag vid praktiktjänst och om inackorderingsadressen ligger mer än 4 km från skolan.

Bidraget betalas ut till och med vårterminen det år eleven fyller 20 år. Från och med höstterminen det år eleven fyller 20 år har eleven rätt till studiestöd från CSN i stället.

Läs mer på CSN

Ansökan

Du behöver ansöka om inackorderingstillägg senast 31 augusti inför kommande läsår. Du måste söka nytt tillägg inför varje läsår. Tänk på att du även behöver anmäla ett utbetalningskonto till Swedbank. Du ansöker om inackorderingstillägg via en blankett i e-tjänsten. Första utbetalningen sker sista bankdagen i september.
Elever som läser på friskola, folkhögskola, riksinternat eller utomlands samt elever vars föräldrar vistas utomlands och eleven bor kvar i Sverige kan ansöka om inackorderingstillägg hos CSN.

Inackorderingstillägg betalas ut i nio månader, september-maj. Inackorderingstillägg för läsåret 2023/2024 är 1 920 kronor per månad.

Observera att elever antagna via frisök, eller så kallad andrahandsmottagning, inte har rätt till inackordering. Kommunen beviljar dock inackorderingstillägg för elever antagna vid andrahandsmottagning vid naturbruksgymnasier inriktning djur i Västra Götaland och Halland.

 

Utbetalning

Utbetalning kommer att ske via SUS, Swedbanks utbetalningssystem. Du behöver därför ha det konto du vill ha ditt inackorderingsbidrag utbetalt till anslutet. På Swedbanks hemsida finns mer information.

Frågor om e-tjänsten

Kungsbacka direkt
info@kungsbacka.se
0300-83 40 00
www.kungsbacka.se

Personuppgiftsansvarig

Nämnden för Gymnasium och arbetsmarknad
gymnasiumocharbetsmarknad@kungsbacka.se