Ansöka om inackorderingstillägg

LÄS MER

Inackorderingstillägg kan beviljas fram till och med det första kalenderhalvåret det år eleven fyller 20 år och utgår till dem som behöver inackordering till följd av skolgången. Inackorderingstillägg lämnas till heltidsstuderande elever inom gymnasial utbildning, påbyggnadsutbildning eller grundläggande vuxenutbildning. Kommunen beviljar inackorderingstillägg till elever som studerar i kommunal skola, landstingsdriven skola eller skola driven av kommunalförbund.

Elever som har mer än två timmars restid per dag minst fyra dagar per vecka under en tvåveckorsperiod har rätt till inackorderingstillägg. Dock ej samtidigt som resebidrag beviljats. Undantag vid praktiktjänst och om inackorderingsadressen ligger mer än 4 km från skolan.

Bidraget betalas ut till och med vårterminen det år eleven fyller 20 år. Från och med höstterminen det år eleven fyller 20 år har eleven rätt till studiestöd från CSN i stället.

Läs mer på CSN

Ansökan

Ansökan ska vara kommunen tillhanda senast den 31 augusti inför kommande läsår. Du måste söka nytt inackorderingstillägg inför varje läsår. Första utbetalningen sker sista bankdagen i september.
Elever som läser på friskola, folkhögskola, riksinternat eller utomlands samt elever vars föräldrar vistas utomlands och eleven bor kvar i Sverige kan ansöka om inackorderingstillägg hos CSN.

Inackorderingstillägg betalas ut i nio månader, september-maj. Inackorderingstillägg för läsåret 2019 är 1 560 kronor per månad.

Observera att elever antagna via frisök, eller så kallad andrahandsmottagning, inte har rätt till inackordering. Kommunen beviljar dock inackorderingstillägg för elever antagna vid andrahandsmottagning vid naturbruksgymnasier inriktning djur i Västra Götaland och Halland.

Frågor om e-tjänsten

Kungsbacka direkt
info@kungsbacka.se
0300-83 40 00
www.kungsbacka.se

Personuppgiftsansvarig

Nämnden för Förskola & Grundskola
forskola.grundskola@kungsbacka.se