Ansöka om kommunalt bostadstillägg

LÄS MER

Bostadstillägg för dig som bor i bostad med särskild service

Du som har hyreskontrakt i bostad med särskild service i Kungsbacka kommun kan ansöka om kommunalt bostadstillägg. Om din hyra är så hög att du, när du betalt den, inte får kvar det så kallade minimibeloppet kan du ha rätt till kommunalt bostadstillägg.

Vem kan söka bidraget?

Du kan söka det kommunala bostadstillägget om du har

  • beslut om bostad med särskild service inom Individ & Familjeomsorgs verksamhet (tidigare Funktionsstöd), och bor i ett av Kungsbacka kommuns boenden. Du ska alltså hyra din bostad på boendet för att kunna söka bostadstillägget.
  • fått bostadsbidrag eller bostadstillägg hos Försäkringskassan eller Pensionsmyndigheten och ändå inte har minimibeloppet kvar efter att hyran är betald.

 

Du ansöker om bostadstillägget genom att fylla i blanketten Ansökan om kommunalt bostadstillägg
Det är viktigt att fylla i alla uppgifter för att vi ska kunna behandla din ansökan. Om du är gift eller registrerad partner ska din maka, make eller partner också fylla i ansökan.