Hantera aktivitetskort

LÄS MER

Registrera närvaro - barn- och ungdomsföreningar, handikappföreningar

All närvaro som föreningen registrerar sparas i en databas som finns hos Kultur & Fritid. Kommunens regelverk är inprogrammerat i systemet så ni behöver exempelvis inte kontrollera ifall deltagarna är bidragsberättigade eller inte. Föreningen behöver inte heller göra en sammanställning när det är dags att ansöka om bidraget.

För att registrera närvaro loggar du in i e-tjänsten. 

Utse en administratör

Utse en föreningsadministratör som kontaktar Kultur & Fritid. Vid kontakten med oss får du användarnamn och lösenord för att komma in i systemet.

Föreningsadministratör

Den personen i föreningen som tidigare sammanställt ansökningarna behöver inte längre lägga tid på att sammanställa alla närvarokort. Det enda den behöver göra är att godkänna närvarokorten vid bidragsperiodens slut. Föreningen utser en föreningsadministratör som sköter det. Föreningsadministratören kan se hur mycket bidrag föreningen kommer att få.

Föreningsledare

Som föreningsledare lägger du upp dina deltagare endast en gång. Sedan kan du givetvis lägga till eller ta bort deltagare som börjar eller slutar. En stor skillnad från tidigare då du var tvungen att skriva nya närvarokort två gånger per år.

 

Villkor

Föreningar kan ansöka om Lokalt aktivitetsstöd två gånger per år, 25 februari och 25 augusti. Redovisning ska ske digitalt genom Aktivitetskort på nätet eller andra system som fungerar ihop med detta.

Bidrag

Bidraget är sju kronor per deltagare och sammankomst. Det betalas ut för högst 30 deltagare per sammankomst. Kommunen följer i övrigt Riksidrottsförbundets regler.

Lokalt aktivitetsstöd kan du få till en sammankomst som

  • varar i minst 60 minuter och innehåller en gemensam samling och avslutning.
  • är ledarledd. Ledaren måste vara över 13 år. Ledare 13-15 år räknas som hjälpledare och får inte ensam ansvara för grupper.
  • har minst tre deltagare utöver ledare i åldern 7-20 år. Ledare som är 13-20 år får räknas med.
  • är beslutad och ekonomisk planerad av styrelsen.

Bidraget regleras varje år utifrån det totala antalet ansökningar och nämnden för Kultur & Fritids årliga budget. Det innebär att bidraget kan variera från år till år.

Sammanslutningar som arbetar kommunövergripande kan få lokalt aktivitetsstöd om nämnden anser det angeläget.

Frågor om e-tjänsten

Kungsbacka direkt
info@kungsbacka.se
0300-83 40 00
www.kungsbacka.se